algemene voorwaarden

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier van Voets Gym gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en geeft u toestemming aan Voets Gym B.V om doorlopende incasso opdrachten door te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven met de door u gekozen abonnementsgelden.
 • Voets Gym B.V stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Het lidmaatschap op een abonnement bij Voets Gym bv is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan mensen die geen lid zijn bij Voets Gym B.V mee te nemen in de fitness zonder dat dit word overlegd met een medewerker van Voets Gym bv.
 • Alle abonnementen hebben een minimale contractduur van 3 maanden
 • De korting van een gezinsabonnenent geldt voor goedkoopste abonnement.
 • Het zelfstandig trainen en het deelnemen aan de lessen is op eigen risico. Voets Gym B.V stelt zich niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor blessures / ongevallen / of gezondheidsklachten.
 • Alle abonnementen worden vooraf betaald via automatisch incasso. Zonder automatisch incasso word de contributie met € 2,50 verhoogd.
 • Bij Voets Gym B.V is de minimalen leeftijd 13 jaar. Van de leeftijd 13 tot en met 16 is het verplicht onder begeleiding van een volwassenen van boven de 21 met abonnement te trainen.
 • Alle abonnementen dienen 1 maand voor de verval datum te worden opgezegd. Nadat het  eerste contract termijn is verlopen word het abonnement stilzwijgend verleng voor eenzelfde periode. Het abonnement is na verlopen van het eerste contract termijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
 1. Het abonnement kan worden opgezegd d.m.v een aanvraagformulier opzegging lidmaatschap in te vullen aan de balie.
 1. Bij opzegging van het abonnement voor het einde van het eerste contract. Dan wordt het contract opengebroken door het lid en wordt het hoogste tarief gerekend. Bijvoorbeeld. Abonnement van 12 maanden bij 6 maanden stopzetten dan geldt niet het kortingstarief maar het hoogste maandtarief voor desbetreffend abonnement.
 1. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald. Tijdelijk stilleggen van het abonnement is alleen mogelijk in overleg met Voets Gym b.v
 1. Inhalen van gemiste trainingen kan binnen een periode van 2 maanden.
 1.  De persoonlijke gegevens van onze leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Voets Gym bv gebruikt. Inzage in deze gegevens alleen door medewerkers van Voets Gym bv
 1. Het gebruik van schone binnenschoenen en een handdoek is verplicht. Na gebruik  het toestel en indien nodig de vloer schoon en droog maken met desinfectie middelen en instructies die door Voets Gym bv worden verzorgd.
 1. Voets Gym bv is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Bijvoorbeeld bij officiële feestdagen of calamiteiten behoudt Voets Gym bv het recht het centrum te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
 1.  Het is niet toegestaan elders gekochte dranken mee te nemen, wel mogen goede gesloten bidons gevuld met water gebruikt worden. Ook het meenemen van blikjes of bekers/glazen is in de fitness ruimte is niet toegestaan.
 1. Voets Gym bv is ten allen tijde gerechtigd om een les niet door te laten gaan wanneer er minder dan drie personen aanwezig zijn.

HUISREGELS:

Om het bezoek aan onze gym voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld . Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten waar jijzelf en anderen zich prettig voelen.

 1. Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek en leg deze op de fitnessapparatuur. Leg bij alle grondoefeningen een handdoek op de vloer, waar je de oefening op uitvoert.
 2. Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 3. Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone binnen sportschoenen.
 4.  Etenswaren zijn alleen toegestaan  aan onze bar of de daarvoor bestemde tafeltjes
 5. Gebruik in de trainingsruimte afsluitbare drinkbeker s (bidons).
 6. Het gebruik en verhandelen van verboden middelen is niet toegestaan. Roken en het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 7. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je de assistentie van één van onze medewerkers te vragen.
 8. Voets Gym bv is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitness c entrum.
 9. Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder teruggaaf van het lidmaatschapsgeld.